وبلاگ رشته تکنولوژی تولیدات گیاهی آموزشکده کرج

اینم واسه دوستی که در مورد کوله خاس اطلاعات می خواست

تیره کوله خاس

Aquifoliaceae

گیاهان تیره خاس به صورت درخت یا درختچه و شامل 4 جنس و 300 گونه می باشند که در نواحی مختلف کره زمین به استثنای مناطق سرد یافت می شوند.
از اختصاصات آنها این است که برگهائی متناوب ، ضخیم ، غالباً منتهی به بریدگیهای خار دار و پوشیده از کوتیکول ضخیم دارند. گلهای آنها منظم ، نر - ماده یا بر دو نوع نر و ماده 2 پایه و شامل قطعاتی 4 یا 5 تایی است. میوه آنها به صورت شفت و محتوی دانه های آلبومن دار و گوشتدار است. اغلب این گیاهان در امریکا جنوبی ، استوایی می رویند. و فقط معدودی از آنهاست که در نواحی مختلف پراکندگی حاصل کرده اند


+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم بهمن 1388ساعت 20:40  توسط تنبل کلاس | 
نمرات نهایی گیاه شناسی اعلام شده که اگه ندیدین می تونین به اتاق استاد مراجعه کنین و ببینین

نمرات شیمی تا پنجشنبه اعلام میشه که قراره یکی از دوستان میل کنن اگه رسید چشم

راستی استاد نرجس پور دچار کسالت شدید شدن

نکنه نفرینش کردین ؟؟؟!!!

نکته جالب اینکه گزارش ها و ترجمه ها رو کلمه به کلمه داشتن می خوندن و نکته مهم در این رابطه اینه که جوری نوشته باشین که در مورد گزارش استاد تشخیص بدن که در محل حضور داشتین و زحمت کشیدین (نه اینکه از رو کتاب یا اینترنت) و در مورد ترجمه این حس رو به استاد القاء کنه (جل الخالق ) که خودتون ترجمه کردین نه دارالترجمه

تا بعد سبز باشید

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1385ساعت 12:30  توسط تنبل کلاس | 
اینم نکاتی در مورد گیاه شناسی

بعضیاش گفته نشده بعضیاش نامنظم گفته شده بعضیاش هم فقط جنبه تاکید داره

پیشنهاد میکنم اول save کنین بعد بخونین تا خرجتون زیاد نشه

جزوه گیاه شناسی به طور کامل موجود است ولی واسه دانلود نمیذارم چون وقت تلف کردنه تصاویر ماشین آلات رو که کسی دانلود نکرد مگه مخم تاب ورداشته وقت صرف کار بیهوده بکنم

 

دیواره سلولی : دیواره سلولی دو بخش دارد 1- دیواره اولیه  2- دیواره ثانویه

نکته : تیغه میانی جزئی از دیواره نیست بلکه اتصال دهنده دیواره هاست

بین دو سلول تیغه میانی خارجی ترین لایه ودیواره ثانویه نزدیک ترین لایه به مرکز سلول می باشد.

بین دوسلول با احتساب غشاء چند لایه وجود دارد ؟  هفت لایه وجود دارد وبدون احتساب غشاء 5 لایه وجود دارد .

لان (PIT ) : محل تمرکز تعداد زیاد پلاسمودسم ها (پلاسمودسماتا) در محل لان دیواره ثاونویه شکل نمی گیرد و اگر تا لبه حفره رسوب کند و استوانه ای PIT ساده می گویند شکل باشد ودربعضی از سلولها وگیاهان بصورت گنبدی با یک سوراخ کوچک باز می ماند که هاله ای یا قرصی می گویند در لان های هاله ای ( قرصی) تبادل مواد راحتر وبیشتر اتفاق می افتد .

 

پیش پلاست (Proprastid) : غشاء پلاسما دو لایه واحد است که دران مولکول های فسفولپیدی کنارهم قرارمی گیرند

 * غشاء واکوئل تک لایه است .

واکوئل  ( ازجنس تونوپلاست ویاغشاء ):  یک اندامکی درسلول گیاهی است ولی در عمل یک حفره درون سلولی است( مانند انباری ) ویا کیسه ها واندامک هایی درون سیتوپلاسم سلول هستند که ذخیره کننده آب – املاح – مواد رنگی – برخی آنزیم ها – وبرخی ترکیبات شیمیای وبلورها مانند   1- رافید : بلورهای سوزنی شکل 2- سیستولیت : بلورهای کربنات کلسیم که بصورت کروی ویاخوشه ای دیده می شوند .

واکوئل در سلول های مریستمی : فضای بین سلولی بسیارکم وسیتوپلاسم فشرده ومتراکم که واکوئل دراین سلول ها یا وجود ندارد ویا بسیار کوچک است وسلول های بنیادی هسته بزرگ دارند .

فلم + فلودرم + فلوژن = پریدرم

تک لپه ای ها مانند خرما رشد قطری ندارند ولی مرتب قطور می شوند وبصورت درخت در می ایند . چرا؟ ( تک لپه ای ها معمولا علفی می باشند ) .

که جوابشو تو اولین پست گفتیم می تونین تو آرشیو پیداش کنین

 

بافت پارانشیم : بسیار به بافت مریستمی شبیه است

کلرانشیم : بافت پارانشیمی است که به مقدار کافی کلروفیل درخود ذخیره کرده است

محل بافت کلانشیم : در زیر اپیدرم است ودر ساقه هایی که به شکل چهار گوش هستند در گوشه ها دیده می شود . (مثل ساقه نعناع)

نگهدارنده های گیاه را نام ببرید ؟  کلانشیم وتورژسانس سلولی

 بافت ترشحی :

سلول های بافت ترشحی فاقد کلروپلاست می باشند

انواع : 1- سلول ترشحی ( مانند گزنه ) 2- کیسه ترشحی ( مرکبات – سداب – مورد)  3- مجرای ترشحی به کانال ترشحی  ( کاجها – تیره چتریان) 4- لوله های شیرابه ای ( انجیر – فرفیون –شقایق ) تشکیل شده است . ( سلول های ترشحی معمولا اپیدرمی هستند )

لاتکس ( LATEX ):موادی که داخل لوله شیرابه حرکت می کنند

لوله های شیرابه بر یا (LATICIFER) :

در کانالهای شیرابه ای موادی مثل اسانس ، آنزیمهای پروتئولیستیک ( تجزیه کننده پروتئین ) ، لاستیک ، پاپایین و آلکالوئیدها هستند.

 معمولا شیرابه ها سفید زرد مایل به نارنجی وشیری رنگ هستند.خشخاش ، کاهو ، فرفیون

 

در نهاندانگان دسته ای دیده می شوند که آوندها و تراکئیدها کنار هم هستند و آن قسمت که تراکئیدها هستند تعداد بیشتر ولی قطر کمتر است ، اما در کنار آنها آوندهای بزرگ هستند که تعدادشان کمتر است .

 

کاسپاری : وقتی سلولهای آندودرمی سوبرینی شود به این حلقه ( وجه ها ) حلقه کاسپاری گویند

نحوه تشخیص ریشه درتک لپه ای بادولپه ای : اگر سوبرین سلولهای آندودرمی نعلی شکل بود تک لپه واگر بصورت دوخط موازی بودند ریشه دولپه است .

ریشه دارای خاصیت ژئوتروپیسم ( زمین گرایی ) وساقه دارای خاصیت فتوتروپیسم ( نورگرایی ) .

ریشه های انگلی مانند سس به اندام هوایی و برخی دیگر مثل گل جالیز به اندام ریشه صدمه میزند

ساقه :

سفته : نحوه رویش درسطح زمین است مانند هندوانه – خربزه – سروخزنده

نیمه خزان : مانند علفها وچمن ها

افراشته : مانند درختان

نکته : پارانشیم پوستی واستوانه مرکزی در تک لپه ایها درهم ادغام شده است .

سئوال : تفاوت انشعاب دهی درساقه وریشه درچیست ؟ جوابشو خودتون پیدا کنین همشو که من نباید بگم . یه راهنمایی : تو ریشه لایه ریشه زا داریم ولی تو ساقه نداریم پس یه جور دیگس .چه جوریه ؟! هه زرنگی ؟ نمیگم ههههه

 

قسمت های برگ : پهنک ، دمبرگ ، قاعده برگ ( بالشتک ) غلاف ، گوشواره

در برخی موارد گوشوارک بزرگ شده وبه شکل برگ می شوند مانند گیاه خلر (Lathrus)  ازتیره نخود .

افدارا وطاوسی برگ های آنها تحلیل رفته وبصورت فلسی مشاهده می گردند .

زمانیکه برگ ازبین رفته باشد فتوسنتز را بقیه اندام گیاه انجام میدهند مانند دمبرگ پهن شده ( آکاسیا ) که به این دمبرگ پهن شده فیلود گویند  وگاهی غیر از دمبرگ بقیه اندام ، پهن شده وکار فتوسنتز را انجام می دهند مانند کوله خاس که کلادود گویند .

منشاء برگ : تونیکا نوک راس رویشی است

تونیکا حلقه بنیادی را بوجود می آورد وباهر بارفعالیت باعث یک زائده درمریستم راسی می شود که به آن طرح اولیه برگی( Leef primorium ) گویند که بعدا برگ میشود.

پلاستوکرون : حلقه بنیادی معمولا بافاصله شروع به فعالیت می کند که این فاصله زمانی دوباره فعال شدن حلقه بنیادی راپلاستوکرون گویند وهزچه فاصله بیشتر شود فاصله برگها طولانی ترمی شود وهرچه کوتاه تر باشد فاصله برگها کم می باشد .

روزنه معمولا سه حالت یا موقعیت را نسبت به اپیدرم به خود می گیرد :

1-    روزنه همسطح اپیدرم است مثل سیب وگلابی .

2-     روزنه برجسته است مانند شاخ بزی وصبر زرد .

3-     روزنه فرورفته است ( کریپت = مخفی )گیاهان مناطق خشک مانند خرزهره

براساس شکلی که سلولها ی روزنه به خود می گیرند روزنه ها را تیپ بندی می کنند مانند تک لپه ای یا تیپ دولپه ای .

تیپ روزنه :

الف - تیپ تک لپه ای :

1- لاله ای ها

2- نخلها

3- برگ بیدی

ب - تیپ دولپه ایها :

1- نامشخص( آنموستیک) مانند آلاله ، سلول همراه واپیدرم نامشخص است

2- مشخص(آننروستیک) شب بوها ، سلول همراه روزنه باسلولهای اپیدرمی مشخص است .

3- عمودبرروزنه (دیاستیک ) تیره میخک

4- پاراستیک تیره روناس مانندشکل

 

روزنه آبی ( هیداتود ) روزنه داخل آب : روزنه اس است که درگیاهان آبزی هستند دیده می شود ودراندامهایی از گیاه آبی دیده می شود که درآب غوطه ورند وشکلهای متفاوت است (در آنجا لوبیا شکل نیستند)

 

تک لپه ای ها

دولپه ای ها

رگ بندی

موازی

معمولا منشعب

دمبرگ

ندارد

دارد

 

غلاف

 

دارد

ندارد

به ندرت : مثل تیره جعفری

گوشواره

ندارد

دارد

 

نهنج ( Recepacle ) میتواند سه شکل به خود بگیرد :

1- برجسته ( تالاموس) گلهارا تالامی فلود گویند.  مانند آلاله گان

2- قرصی ( Disc ) که گلها را دیسی فلور گویند .  مانند لگومینوزها – تیره نخود وشب بوها

3- نهنج فرورفته دارند ( Calsi ) کالسی فلور گویند .مانند سنجد و گل استکانی .

اشکال گل براساس قطعات موجود :

منظم ( تکنینوتروف ) گلی که دارای بیش از یک تقارن محوری باشد  .

نامنظم ( زیگومورف )  گلی که تقارن محوری نداشته باشد ویایکی محورتقارن داشته باشد

گلی که حداقل یک محورتقارن داشته باشد به آن گل متقارن (Symmetic ) گویند

 وبعضی مانند بنفشه که اصلا محور تقارن ندارد

دیاگرام گل لاله با فرمول  3S+3P+6A+G را رسم کنید

 

انواع گلهای نامنظم :

1-  تیپ نخود (شکل گل ) درفش =Standard   ، بال = Wing ، ناو= Keel

گل نخود چون دولپه ای است 5 گلبرگ دارد

2- تیپ نعنا : گیاه نپتا دولوپه است 2تا گلبرگ بالا و3 تاپایین  ، گل ریحان ( اسیموم) دولوپه یک بالا و4 تا پایین  ، اسکتوتلاریا : یک به یک است یکی بالا ویک پایین  .گل استاچیز کاملا نامنظم است دولوپه ای است ولی درگیاهان مختلف فرق می کند .

3- تیپ ارکیده : گل نامنظم است و تک لپه ای است

درتک لپه ها قطعات گل 3 یا مضربی از 3 می باشد ومعمولا سه گلبرگی نداریم و شش برگی است ودردولپه ایها قطعات گل مضرب 2-4-5 می باشد ومعمولا 4 یا 5 است وبیشتر 5 است

درارکیده دوگلبرگ باهم ادغام شده ویک گلبرگ را تشکیل که لابل گویند .

 

ماندگاری کاسبرگ متفاوت است :

1-    زود افت : مانند خشخاش

2-    پایا : مانند انار ، خرمالو عروس پشت پرده ( نموکننده ) وبرگ دانه

3-  مهمیزدار( حفره ای عمیق درکاسبرگ یا گلبرگ بوجود می آید که اغلب در ته آن یک غده موادنوشی است واین حالت ژنتیکی است مانند زبان درقفا – لادن ) .

تغییر شکل کاسبرگ :

1- پاپوس رشته های نخی ابریشمی است مانند قاصدک

2- Tepal کاسبرگ رنگی شده وتغییر شکل یافته است وگلبرگ وجود ندارد درتیره کاسنی دیده می شود .( اگر گلی کاسبرگ وگلبرگش رنگی ویک شکل باشد به آن کاسبرگ رنگی تپال گویند مثل لاله .

3- Petaloid که گلبرگ نما هستند .

تفاوت Tepal و Petaloid چیست ؟ اگر گلبرگ وجود داشته باشد وکاسبرگ رنگی شده وگلبرگ شکل شده باشد تپال و اگر گلبرگ ازبین رفته باشد وکاسبرگ رنگی شده وجای گلبرگ نشسته باشد به این حالت پتالوئید گویند .

پریگون : مجموعه گلبرگ ها و کاسبرگ های رنگی شده

 

پاکیت : مجموعه آبکش و چوب پسین در یک گیاه

 

 آزمایشگاه : توضیح روش رنگ آمیزی مضاعف و تمامی شکل ها رو بخونین

 

به احتمال قوی امتحان گیاه شناسی ۷۰ درصد تستی و ۳۰ درصد تشریحی خواهد بود

 

موفق باشید

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم دی 1385ساعت 22:22  توسط تنبل کلاس | 

با عرض سلام

بعد از امتحان سخت گياه شناسی  لازم ديدم يه خسته نباشيد اساسی به همتون بگم

خسته نباشيد

اميدوارم همه ذخيره گلوکزتونو مصرف نکرده باشين  (یه مقدارشو نگه دارين واسه امتحان پايان ترم لازمتون میشه)

اينم ساختار مقطع عرضی برگ گياه خرزهره

اينم تصاويری با جزئيات بيشتر

 

خواهشمند  است تصاوير فوق را پرينت نگيريد چون اولا همه عين هم ميشه دوما اصلا استاد قبول نمیکنه

یه خواهش ديگه اساتيد از وجود وبلاگ بويی نبرن (با لحن ملتمسانه بخونيد)

به زودی روی وبلاگ قرار خواهد گرفت :

  1. تصاوير ماشين آلات کشاورزی به همراه توضيحات
  2. بسته مکمل جزوه گياه شناسی (شامل مطالبی که تدريس نشده ولی به احتمال زياد در امتحان پايان ترم خواهد آمد  يه چيزی تو مايه های پاکيت )

راستی دارم دنبال يه قالب خوب (گل و بلبل) واسه وبلاگ می گردم اگه کسی سراغ داره میل بزنه (اون بغل رو پست الکترونيک کليک کنيد )

در آخر اينکه مفت خوره هر کی بياد تو وبلاگ نظر نده ، همين پايين روی نظر بدهيد کليک کنید

موفق باشيد

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم آذر 1385ساعت 21:43  توسط تنبل کلاس | 

ساقه نخلها داراي جوانه انتهايي مخروطي شکل بسيار بزرگند. که برگهاي جديد و گل از آن توليد مي‌شوند. اگر نقطه رشد انتهايي آسيب ببيند گياه مي‌ميرد. برگها نزديک به هم در بالاي ساقه توليد مي‌شوند در نتيجه ميانگره‌ها کوتاهند. در ساقه نخل جوانه ، گره و ميانگره بوضوح ديده نمي‌شوند. ساقه نخل رشد قطري ندارد و قطر آن از بالا به پايين يکسان است. علت قطور بودن ساقه نخل بزرگ شدن سلول های پارانشيمي ساقه و تمرکز ماده چوب و ساير مواد ديگر در ديواره‌هاي آنهاست

+ نوشته شده در  شنبه بیستم آبان 1385ساعت 21:40  توسط تنبل کلاس | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ

نوشته های پیشین
آذر 1390
مهر 1389
تیر 1389
بهمن 1388
دی 1388
آبان 1388
مهر 1388
مرداد 1388
اسفند 1387
آبان 1387
مهر 1387
شهریور 1387
مرداد 1387
تیر 1387
خرداد 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
آذر 1386
آبان 1386
مهر 1386
شهریور 1386
مرداد 1386
تیر 1386
خرداد 1386
اردیبهشت 1386
فروردین 1386
اسفند 1385
بهمن 1385
دی 1385
آذر 1385
آبان 1385
آرشیو موضوعی
معرفی رشته تكنولوژی تولیدات گیاهی
زیست شناسی
گیاه شناسی
باغبانی
زراعت
اقتصاد کشاورزی
مبارزه با علف های هرز
ماشین های کشاورزی
مدیریت و حسابداری
دامپروری
قارچ شناسی
آبیاری
خاک شناسی
هواشناسی
ترویج و آموزش کشاورزی
نقشه برداری
حشره شناسی
عملیات كارگاهی
تست و کنکور
اس ام اس ها و مطالب عاشقانه
جک و مطالب و اس ام اس های بامزه
اخبار
عکس های جالب
ادبی
پیام ها
پاسخ به نظرات
فیلم و سینما
مطالب آموزنده
مناسبت ها
معرفی وبلاگ دوستان
سوال و جواب
مناجات
آشنایی با اساتید
دانلود آهنگ
اخبار دانشگاه
خواص میوه ها و سبزیجات
کامپیوتر و اینترنت
موبایل
ادبیات
نویسندگان
تنبل کلاس
ارکیده
پیوندها
بر و بچ مهندسی تولیدات گیاهی رودهن
باغبانی
سایت انجمن علوم خاک
کشاورزی
وبلاگ کشاورزی ( مسعود درخشانی )
مجله کشاورز جوان
انجمن علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد
باغبان باشی
ارکیده
دیکشنری باغبانی
باغبانی علمی
وبلاگ خاکشناسی
وبلاگ مهندسی باغبانی
ايستگاه کشاورزی
کشاورزی ارگانیک
مرکز هرباریوم اِچ آر
وبلاگ تخصصي حشره‌شناسی
گیاهشناسی
سپیده سرخ
کشاورز تنها
دانشکده کشاورزی کرج (آزاد)
نگهداری گلهای آپارتمانی
فال حافظ با توضیح
فال حافظ
بچه های تکنولوژی آبیاری
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

طراح قالب
دیجیتال کیوان